Loading images...

Savivalda

Vilniaus lopšelyje-darželyje “Pasakaitė” veikia šios savivaldos institucijos:

Darželio taryba:

Alvyda Armonienė, auklėtoja metodininkė – įstaigos tarybos pirmininkė;

Lina Toločkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė – įstaigos tarybos pirmininkės pavaduotoja;

Edita Navardauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė – tarybos narys;

Ivona Polubenko, auklėtoja metodininkė – tarybos narys;

Nijolė Rusevičiūtė, auklėtoja metodininkė – tarybos narys;

Laura Čyžiūtė, tėvų atstovas – tarybos narys (tėvų komiteto pirmininkė);

Birutė Brazienė, tėvų atstovas – tarybos narys (tėvų komiteto pirmininkės pavaduotoja);

Renata Kilšauskienė, tėvų atstovas – tarybos narys;

Giedrius Kazlauskas, tėvų atstovas – tarybos narys.

___________________________________________

Pedagogų taryba (įeina visi darželyje dirbantys pedagogai);

___________________________________________

Tėvų komitetas:

 1. Laura Čyžiūtė – tėvų komiteto pirmininkė
 2. Birutė Brazienė – tėvų komiteto pirmininkės pavaduotoja
 3. L. Viskauskienė – narys (socialinė sritis)
 4. E. Žilienė – narys (ugdymo sritis)
 5. A. Dembickas – narys (ūkinė-finansinė sritis)
 6. G. Tamulevičienė – narys (kultūrinė sritis)
 7. G. Stašinskienė– narys (pedagoginė sritis)
 8. R. Kilšauskienė – narys (medicinos sritis)
 9. A. Frolova – narys (organizacinė sritis)
 10. A. Druskienė – narys (kultūrinė sritis)
 11. V. Ribokas – narys (organizacinė sritis)

___________________________________________

Metodinė grupė:

 1. Lina Toločkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė – pirmininkė
 2. Edita Navardauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė-metodininkė – pirmininkės pavaduotoja
 3. Olga Gaižutienė, auklėtoja-metodininkė – narys, ugdymo sritis
 4. Vitalija Skrebūnienė, vyr.auklėtoja – narys, kultūrinė sritis
 5. Genovaitė Martyšienė, auklėtoja – narys, sveikatos sritis
 6. Jolanta Balčiūnienė, vyr. auklėtoja – narys, ekologinė sritis
 7. Ilona Silko – vur. auklėtoja, narys, kūrybinė sritis
 8. Edita Mečkovskienė, meninio ugdymo pedagogė – narys, meninė sritis

___________________________________________

Vaiko gerovės komisija:

Sandra Keršienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

Justina Bartašienė, logopedė – komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Genovaitė Martyšienė, slaugytoja/dietistė – narė;

Nijolė Rusevičiūtė, auklėtoja metodininkė – narė;

Ivona Polubenko, auklėtoja metodininkė – narė.