Loading images...

Savivalda

[:lt]

Vilniaus lopšelyje-darželyje “Pasakaitė” veikia šios savivaldos institucijos:

Įstaigos taryba;

Pedagogų taryba;

Tėvų komitetas;

Metodinė grupė;

Vaiko gerovės komisija.

[:]