Loading images...

Darbuotojai

Vilniaus lopšelio-darželio “Pasakaitė” bendruomenė

42pasa11_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogai:

VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA, IŠSILAVINIMAS
GENOVAITĖ MARTYŠIENĖ Sveikatos priežiūros specialistė Vilniaus kolegija

Visuomenės sveikata

JUSTINA BARTAŠIENĖ Logopedė Šiaulių universitetas

Specialioji pedagogika

EDITA NAVARDAUSKIENĖ Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Metodininkė

Lietuvos edukologijos universitetas

Pradinio ugdymo pedagogika

LINA TOLOČKIENĖ Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Metodininkė

Lietuvos edukologijos universitetas

Ikimokyklinė edukologija

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinis ugdymas

ALVYDA ARMONIENĖ Auklėtoja Metodininkė

Vilniaus kolegija

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

MODESTA RAUDONIENĖ Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vilniaus kolegija

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

JOLANTA BALČIŪNIENĖ Auklėtoja Vyr. auklėtoja

Vilniaus pedagoginė mokykla

Ikimokyklinis ugdymas

ŽYDRĖ KUČINSKIENĖ Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lietuvos edukologijos universitetas

Ikimokyklinis ugdymas

DOMETA ČAPLINSKIENĖ Auklėtoja Lietuvos edukologijos universitetas

Muzikos bakalauras

OLGA GAIŽUTIENĖ Auklėtoja Metodininkė

Lietuvos edukologijos universitetas

Ikimokyklinė edukologija

IEVA PAKENYTĖ Auklėtoja Vilniaus kolegija

Pradinio ugdymo pedagogika

IVONA POLUBENKO Auklėtoja Metodininkė

Vilniaus kolegija

Muzikinis auklėjimas

NIJOLĖ RUSEVIČIŪTĖ Auklėtoja Metodininkė

Lietuvos edukologijos universitetas

Ikimokyklinė edukologija

ILONA SILKO Auklėtoja Vyr. auklėtoja

Vilniaus kolegija

Ikimokyklinis ugdymas

AGNĖ IGNATAVIČIŪTĖ Auklėtoja  
VITALIJA SKREBŪNIENĖ Auklėtoja Vyr. auklėtoja

Vilniaus kolegija

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

DANUTĖ VASILJEVA Auklėtoja Metodininkė

Lietuvos edukologijos universitetas

Ikimokyklinė edukologija