Loading images...

Parama 2 proc.

 

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą forma FR0512 (02 versija), kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.  
Lopšelis-darželis „Pasakaitė“ yra paramos gavėjas, todėl kviečiame ir 2016 metais nelikti abejingais ir skirti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio, kad galėtume ir ateityje kurti saugią, estetišką ir patrauklią aplinką, kuri skatintų vaikų norą veikti.
 

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Iki gegužės 1 d. galite kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų lopšeliui-darželiui „Pasakaitė“. 
Galite  ranka užpildę prašymo formą FR0512 (02 versija), išsiųsti  paštu mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu pagal VMI prie FM nustatytą tvarką. 

Būtų malonu, jei susidomėtumėte savo mokesčių skirstymo galimybėmis ir suprastumėte jų tikslingumą. Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.


Įstaigos rekvizitai:
Paramos gavėjas – Vilniaus lopšelis-darželis „Pasakaitė“
Įstaigos kodas 190022780
Adresas Taikos g. 30 LT-05248, Vilnius
Banko sąskaita LT13 4010 0424 0391 2736
Bankas AB DNB bankas