Loading images...

Nuotolinis ugdymas

Nuotolinio mokymo patirtis. Kokie iššūkiai dar laukia? – Vileišių mokykla

Gerbiami tėveliai,

 Informuojame Jus, kad Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pasakaitė“ ir toliau organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymą nuotoliniu būdu:

  • Ikimokyklinis vaikų ugdymas remiasi įstaigos parengta ir patvirtinta Ikimokyklino ugdymo ir ugdymo(si) programa “Mano spalvotas vaikystės pasaulis”, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu: nuoroda

ir (ar) Priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa: nuoroda

  • mokytojai naudoja šias nuotolinio ugdymo(si) aplinkas: Zoom programą, elektroninį paštą, lopšelio-darželio svetainę, Facebook, kitas ryšio priemones, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, teikiamą informaciją;
  • džiaugiamės, kad, Jūs tėveliai, bendraujate ir bendradarbiaujate su mokytojais, palaikote jų iniciatyvą ir padedate savo vaikučiams ugdytis;
  • kviečiame tėvelius (globėjus) elektroniniu paštu, uždaroje  „Facebook“ grupėje dalintis patirtimi įdedant vaikų atliktų užduočių nuotraukas,  užrašant jų mintis, paliekant komentarą, kad mokytojas matytų ir galėtų vertinti vaiko pasiekimų rezultatus.
  • įstaigoje paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius, kuris konsultuoja mokytojus technologijų naudojimo klausimais. Susisiekti su juo galima el. paštu: daumantas.aid@gmail.com
  • mokytojus ir tėvus/globėjus konsultuoja švietimo pagalbos specialistai.

Su švietimo pagalbos specialistais galima susisiekti šiais el. adresais:

Psichologo asistentė Neringa – neringa.kackiene@gmail.com

Specialioji pedagogė Beata – beatapucinskaite@gmail.com

Socialinė pedagogė Miglė – migleturevic@gmail.com

Logopedė Justina – justina.grusauskaite@gmail.com

 

  • lopšelio-darželio “Pasakaitė” meninio ugdymo mokytoja dalinsis su Jumis muzikine nuotaika du kartus į savaitę – pirmadienį ir trečiadienį.
  • lopšelio-darželio “Pasakaitė” fizinio ugdymo mokytojas sportuos kartu su Jumis du kartus į savaitę – antradienį ir ketvirtadienį.
  • Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba dalinasi rekomendacijomis:

http://vilniausppt.lt/ikimokyklinio-ugdymo-istaigoms

Siekiant padėti įstaigoms, šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje svetainėje yra nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė su ugdymo ir mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita ugdymo įstaigoms svarbia informacija: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis, taip pat https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro A. Monkevičiaus

 rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo galima rasti čia.

Internetiniai portalai vaikams:

http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=garsu-tarimas

http://mudubudu.lt/linksmi_zaidimai_vaikams

https://www.matific.com/lt/lt/home/

http://www.ziburelis.lt/nemokamai

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vidine-zona/registracija-teveliams/22

http://www.musumokykla.lt/kompiuterines-technologijos-mokykloje/kalbos-mokymuisi-29/lt/kalbos-zaidimai-vaikams-376.html

Renginio “Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?” vaizdo įrašas ir skaidrės: https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530

 

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba dalinasi rekomendacijomis:

http://vilniausppt.lt/ikimokyklinio-ugdymo-istaigoms

 

Teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŽAS Manifestas:

ASSITEJ Manifesto_LT

Lietuvos ASITEŽAS

 

Daugiau informacijos apie nuotolinį ugdymą suteiks grupių mokytojos.

Tikimės puikaus bendradarbiavimo ir tik visi kartu susitelkę rasime geriausius sprendimo būdus, atliepiančius vaiko poreikius, šeimos, mokytojų ir įstaigos galimybes.

KVIEČIAME VILNIAUS MIESTO VAIKUS, PEDAGOGUS IR TĖVELIUS DALYVAUTI APLINKOSAUGOS KŪRYBINĖJE VEIKLOJE!

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE VEIKLĄ RASITE: 2021 m. vasario 10 d. – kovo 29 d. organizuojamos Aplinkosaugos kūrybinės veiklos “Lesyklos draugams” – Vilniaus saugaus miesto centras (vismc.lt)

 

VEIKLĄ ORGANIZUOJA: VILNIAUS SAUGAUS MIESTO CENTRO APLINKOSAUGOS SRITIES METODININKĖ

INFORMACIJA/KONSULTACIJA: Tel.: 865642451, el.paštu: zydrune.vismc@gmail.com