Loading images...

Nuotolinis ugdymas

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „nuotolinis ugdymas“

Gerbiami tėveliai,

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, lopšelis-darželis „Pasakaitė“ organizuoja:

  • nuotolinį ugdymą pagal vaikų amžiaus grupes, vadovaujantis  Ikimokyklino ugdymo ir ugdymo(si) programa “Mano spalvotas vaikystės pasaulis” ir (ar) Priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa.
  • naudoja šias nuotolinio ugdymo(si) aplinkas: elektroninį paštą, lopšelio-darželio svetainę, Facebook, kitas ryšio priemones.
  • tėvai (globėjai) esant techninėms galimybėms  kviečiami elektroniniu paštu, uždaroje  „Facebook“ grupėje dalintis patirtimi įdedant vaikų atliktų užduočių nuotraukas,  užrašant jų mintis, paliekant komentarą, kad mokytojas matytų ir galėtų vertinti rezultatus.
  •  siekiant glaudesnio grįžtamojo ryšio ir bendradarbiavimo,  vaikai padedant suaugusiems, tėvai (globėjai),  mokytojai papildomai gali rinktis ir tokias komunikavimo priemones kaip „Messenger“, „Viber“,  bendrauti uždaroje „Facebook“ grupėje, susirašinėti elektroniniu paštu, skambinti telefonu  ar dalintis SMS žinutėmis darbo dienomis jiems patogiu metu nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 15.00 iki  16.00 valandos.
  • įstaigoje paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius, kuris konsultuoja mokytojus technologijų naudojimo klausimais. Susisiekti su juo galima el. paštu: daumantas.aid@gmail.com

  • mokytojus ir tėvus/globėjus konsultuoja švietimo pagalbos specialistai.
Su švietimo pagalbos specialistais galima susisiekti šiais el. adresais:

logopedė: justina.grusauskaite@gmail.com

socialinė pedagogė: migleturevic@gmail.com

specialioji pedagogė: mickus37@gmail.com

psichologė: augustina.saveljevaite@gmail.com

 https://padlet.com/dometavasyte/4m1ro8gu24al

https://padlet.com/dometavasyte/4dw86hniotx6?fbclid=IwAR1UC03QorFnZHbHwEPbz1aRehSoRkT9bggqW7syLaq132qXYItA82Uw_nM

https://padlet.com/dometavasyte/qi9xj0ihiv49

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba dalinasi rekomendacijomis:

http://vilniausppt.lt/ikimokyklinio-ugdymo-istaigoms

Siekiant padėti įstaigoms, šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje svetainėje yra nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė su ugdymo ir mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita ugdymo įstaigoms svarbia informacija: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis, taip pat https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro A. Monkevičiaus
 rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo galima rasti čia.
Internetiniai portalai vaikams:

http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=garsu-tarimas

http://mudubudu.lt/linksmi_zaidimai_vaikams

https://www.matific.com/lt/lt/home/

http://www.ziburelis.lt/nemokamai

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vidine-zona/registracija-teveliams/22

http://www.musumokykla.lt/kompiuterines-technologijos-mokykloje/kalbos-mokymuisi-29/lt/kalbos-zaidimai-vaikams-376.html

Renginio “Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?” vaizdo įrašas ir skaidrės: https://www.egu.lt/mokymas/nuotolinis-mokymas-kaip-isgyventi-tevams-2541.html#203530

 

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba dalinasi rekomendacijomis:

http://vilniausppt.lt/ikimokyklinio-ugdymo-istaigoms