Loading images...

Mokestis už darželį

Pagal Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą, vienos dienos vaiko maitinimo normos yra:                  

  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

lopšelio grupėse – 1,81 Eur;

darželio grupėse –  2,07 Eur;

  • priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,07 Eur.

 

Nustatytas 0,72 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,29 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną  mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui.

Mokestis už vaiko maitinimą  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

  • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
  • šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;
  • vaikas auga mokinių šeimoje arba studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų)  yra aukštosios mokyklos nuosekliųjų studijų formos studentas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
  •  vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikai;
  • vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;
  • vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis“.

Plačiau susipažinti su mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu galite čia – Tvarkos aprašas.