Loading images...

Informacija dėl ugdymo proceso atnaujinimo

Informuojame, kad organizuodami vaikų ugdymą bei priežiūrą ir toliau vadovaujamės  VESOC 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1487 “Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” ir rekomendacijomis: